Architectural Design II

            

COURSE / DERS

ARCH 2210

Architectural Design I

Mimari Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ahenk YILMAZ, Wilhelm NEUSSER, Yelin DEMİR ALTINTAŞ, Arda AĞIRBAŞ, Mathieu PADERNANA

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Didem YILMAZ KEÇECİ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

My design creates a visual interaction between people with nature, and with themselves. Influencers are a group of people who do not separate their work and personal lives. As a result, spaces where people could see each other while conducting their work, hobbies, or public activities would be created to blur the lines between digital and physical.

Students were expected to develop two different projects throughout the semester. The second project of the semester, which is the final project, is to design a “co-living” and/or “co-working” space for a group of social media influencers. Students were expected to keep the influencer in their first project of the semester and choose 3 more influencers of their group friends to work with. The project had to provide these influencers with their own spaces as well as common gathering and activity areas for their collective usage and for the public. They created a scenario defining how these people (with their families/spouses/significant others) interact with their “colleagues” and their followers in this area and how they create and define their own spaces. The program was developed by the students, but it had to include the following open, semi-open, and closed spaces, (1) influencers’ own spaces, (2) temporary living units for the visitors (3 differently organized units, i.e. for one person, two and three), (3) activity spaces open to public use (Activities will be defined according to scenario), (4) multi-purpose gathering space, (5) spaces for administrative work, (6) service spaces (toilets, storage, etc.). The total closed area was expected to be around 650 square meters.

Öğrencilerden dönem boyunca iki farklı proje geliştirmeleri beklenmiştir. Final projesi olan yarıyılın ikinci projesi, bir grup sosyal medya fenomeni için “birlikte yaşama” ve/veya “birlikte çalışma” alanı tasarlamaktır. Öğrencilerden dönemin ilk projelerinde tasarladıkları fenomen karakterini tutmaları ve birlikte çalışacakları grup arkadaşlarından 3 fenomen daha seçmeleri beklenmiştir. Proje, bu fenomenlere kendi mekanlarının yanı sıra toplu kullanımları ve kamu için ortak toplanma ve aktivite alanları sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenciler, bu kişilerin (aileleri/eşleri/önemli kişilerle) bu alandaki “meslektaşları” ve takipçileriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve kendi alanlarını nasıl oluşturup tanımladıklarını tanımlayan bir senaryo oluşturdular. Program öğrenciler tarafından geliştirilmiştir, ancak yazının devamında belirtilen açık, yarı açık ve kapalı alanları; (1) etkileyicilerin kendi alanlarını, (2) ziyaretçiler için geçici yaşam birimlerini (3 farklı organize edilmiş birim, yani bir kişi, iki ve üç), (3) kamu kullanımına açık etkinlik alanları (Aktiviteler senaryoya göre tanımlanacaktır), (4) çok amaçlı toplanma alanı, (5) idari çalışma alanları, (6) hizmet alanları ( tuvalet, depo vb.) toplam kapalı alan yaklaşık 650 metrekare olacak şekilde sağlaması beklenmiştir.

Tasarımım insanlar, doğa ve kendileri arasında görsel bir etkileşim yaratıyor. Fenomenler, iş ve özel hayatlarını birbirinden ayırmayan insanlardır. Sonuç olarak, dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgiyi yumuşatmak için insanların işlerini, hobilerini veya kamusal etkinliklerini yürütürken birbirlerini görebilecekleri alanlar tasarlanmıştır.