Interior Design II

COURSE / DERS

INAR 2220

Interior Design II 

İç Mekan Tasarımı II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Zeynep SEVİNÇ KARCI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Art Poshtel: a living art created from the center 

Art Poshtel: merkezden yaratılan yaşayan bir sanat

.

Poshtel Design in İzmir 

İzmir’de Poshtel Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Muhammet Enes KARACA

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

In this project, besides the major hospitality purpose, complementary activity areas were determined according to the user profile based on the location of the building. These areas, which are positioned by providing integrity with the structural system of the building, were designed as a public interior that works as an exhibition space in order to promote the culture and artists of Izmir. 

Bu projede, ana konaklama amacının yanı sıra, binanın konumuna ve kullanıcı profiline göre tamamlayıcı aktivite alanları belirlenmiştir. Yapının taşıyıcı sistemi ile bütünlük sağlanarak konumlanan bu alanlar, İzmir kültürünün ve sanatçılarının tanıtılması amacıyla sergi alanı işlevi gören bir kamusal iç mekan olarak tasarlanmıştır.