Interior Design I

COURSE / DERS

INAR 2210

Interior Design I 

İç Mekan Tasarımı I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Fulya BALLI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

O.S.B. Café: One Step Back (from the stress of life)

O.S.B. Café: Hayatın stresinden bir adım geri

.

Food Design and Interiors: Designing a Cafeteria/Activity Place in İzmir

Gastronomi ve İç Mekânlar: İzmir’de Kafeterya ve Aktivite Alanı Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Kağan SARIBABA

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The design was developed based on the concept of “One step back from the stress of life”. In the project, which was shaped by the structure of a shell, the hierarchy of spaces from specific to general was defined, creating different usage opportunities for users. The reflections of yellow color chosen for the shell have also been applied in the outdoor space for the continuity of the design. In addition to the main color, a relaxing atmosphere was created in the interior space by using gray and its tones as complementary colors.

Tasarım “Hayatın stresinden bir adım geri” konseptinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bir kabuğun yapısından yola çıkılarak şekillenen projede özelden genele doğru giden mekân hiyerarşisi yaratılarak kullanıcılar için farklı kullanım olanakları yaratılmıştır. Kabuk için seçilen sarı rengin yansımaları tasarımın devamlılığı için dış mekanda da uygulanmıştır. Ana rengin yanı sıra, gri ve tonları tamamlayıcı renkler olarak kullanılarak iç mekanda rahatlatıcı bir atmosfer yaratılmıştır.