Basic Design for Interior Architecture II

 

COURSE / DERS

INAR 1120

Basic Design for Interior Architecture II 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Çiğdem ÇETİN, Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR, Ceren POLAT

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Awareness of Grey 

Grinin Farkındalığı  

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Eray Can KARABULUT

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project addresses user needs and abilities in the design of a space system for a chosen hypothetical user, by identifying a major space and a set of complementary ones. The project’s user is Oğuzhan Uğur, a musician and content producer. The design of the space was completed by applying principles on continuity and emphasis. In relation to colors, tones of grey were applied in the 3d model according to the user’s profile. 

Proje, büyük bir alanı ve bir dizi tamamlayıcı alanı belirleyerek, seçilen bir hipotetik kullanıcı için bir alan sisteminin tasarımında kullanıcı ihtiyaç ve yeteneklerini ele alır. Projenin kullanıcısı müzisyen ve içerik yapımcısı Oğuzhan Uğur olarak seçilmiştir.  Alanın tasarımı süreklilik ve vurgu ilkeleri uygulanarak tamamlanmıştır. Kullanıcı profiline bağlı olarak 3 boyutlu modelde gri tonları uygulanmıştır.