Basic Design for Interior Architecture II

COURSE / DERS

INAR 1120

Basic Design for Interior Architecture II 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Çiğdem ÇETİN, Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR, Ceren POLAT

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Space Within a Connection

Alan İçinde Bağlantı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Elvan NERMAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project addresses user needs and abilities in the design of a space system for a chosen hypothetical user, by identifying a major space and a set of complementary ones. The project’s user is Princess Diana, who had attached great importance to private space throughout her life, especially in her spare time. The design of the space was completed by applying principles on continuity and grouping. 

Proje, büyük bir alanı ve bir dizi tamamlayıcı alanı belirleyerek, seçilen bir hipotetik kullanıcı için bir alan sisteminin tasarımında kullanıcı ihtiyaç ve yeteneklerini ele almaktadır. Projenin kullanıcısı, hayatı boyunca, özellikle boş zamanlarında özel alana büyük önem veren Prenses Diana’dır. Mekanın tasarımı süreklilik ve gruplama ilkeleri uygulanarak tamamlanmıştır.