Basic Design for Interior Architecture I

COURSE / DERS

INAR 1110

Basic Design for Interior Architecture I 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Çiğdem ÇETİN, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

From Invisible to Visible

Görünmezden Görünüre

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Semanur KAÇAR

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project was inspired by the city of Adria from Italo Calvino’s book ‘Invisible Cities’. Andria is a city where an event on earth affects the sky, an event in the sky affects the earth; earth and sky are in perfect harmony with one another. Keywords selected from the literary resource are Luminous Stars, Milky Way, Shadow Theater, Sky, Street. The aim of the study was to create a model by making use of the principles of continuity, repetition, rhythm, emphasis; associating it with the selected shape from the given figure pool. Accented color theory was applied.

Proje, Italo Calvino’nun ‘Görünmez Şehirler’ kitabından Adria kentinden ilham almıştır. Andria, yeryüzündeki bir olayın gökyüzünü, gökyüzündeki bir olayın dünyayı etkilediği bir şehirdir; yer ve gök birbiriyle mükemmel bir uyum içindedir. Kaynaktan seçilen anahtar kelimeler ‘parlak yıldızlar, samanyolu, gölge tiyatrosu, gökyüzü ve sokak’tır. Çalışmanın amacı; süreklilik, tekrar, ritim ve vurgu tasarım ilkelerinden yararlanarak verilen şekil havuzundan seçilen şekillerle de ilişkilendirerek bir model tasarlamaktır. Kullanılan renk teorisi ise vurgulu renk teorisidir.