Basic Design for Interior Architecture I

COURSE / DERS

INAR 1110

Basic Design for Interior Architecture I 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Çiğdem ÇETİN, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

From Invisible to Visible

Görünmezden Görünüre

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Devrim USLU 

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project was inspired by the city of Bauci from Italo Calvino’s book ‘Invisible Cities’. In accordance with the characteristics of the city of Bauci, a project with little connection with the ground plane was designed. A total of 25 geometric shapes and 15 interlocked relationships were used in the project. Principles of repetition, emphasis, continuity, and contrast were applied to obtain the final composition.  Moreover, complementary color theory was implemented and the use of contrasting colors was provided.

Proje, Italo Calvino’nun ‘Görünmez Şehirler’ kitabından Bauci kentinden ilham almıştır. Bauci şehrinin özelliklerine uygun olarak yer düzlemi ile bağlantısı az olan bir proje tasarlanmıştır. Projede toplam 25 geometrik şekil ve 15 kenetleme ilişkisi kullanılmıştır. Nihai kompozisyonu elde etmek için tekrar, vurgu, süreklilik ve karşıtlık ilkeleri uygulanmıştır. Ayrıca tamamlayıcı renk teorisi seçilmiş ve zıt renklerin kullanımı sağlanmıştır.