Basic Design for Interior Architecture I

COURSE / DERS

INAR 1110

Basic Design for Interior Architecture I 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Çiğdem ÇETİN, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

From Invisible to Visible 

Görünmezden Görünüre

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ceren KESKİN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project proposes an abstraction of the city of Zenobia, one of the Invisible Cities of Italo Calvino’s book. Zenobia is a city of various heights, with houses linked by ladders and hanging sidewalks.  The keyword ‘interconnected houses’ was associated with the grouping principle and the keyword ‘Settlements at different heights’ was associated with the scaling principle, finally the keyword ‘growing layers covering each other’ was associated with the continuity principle and reflected in the project.  The purpose of the composition, based on principles of grouping and scaling, is to create a continuous system using shapes of different sizes.

Proje, Italo Calvino’nun “Görünmez Kentler” adlı kitabından seçtilen Zenobia şehrinin bir soyutlamasını ele almaktadır. Zenobia, merdivenler ve asılı kaldırımlarla birbirine bağlanan evleri ile çeşitli yüksekliklerde bir şehirdir. ‘Birbirine bağlı evler’ anahtar kelimesi gruplama ilkesi ile ilişkilendirilmiş ve ‘Farklı yükseklikteki yerleşim birimleri’ anahtar kelimesi ölçeklendirme ilkesi ile ilişkilendirilmiş, son olarak ‘birbirini kaplayan büyüyen katmanlar’ anahtar kelimesi süreklilik ilkesi ile ilişkilendirilmiş ve projeye yansıtılmıştır. Gruplama ve ölçekleme ilkelerine dayanan kompozisyonun amacı, farklı boyutlarda şekiller kullanarak sürekli bir sistem oluşturmaktır.