Yapıların Optimizasyon Tabanlı Mimari Tasarımı

Açıklama

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre inşaat sektörü, 7.5 trilyon ABD Doları ile küresel gayrisafi milli hasılanın %10’unu oluşturmakta ve 111 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıca, günümüzde insanların vakitlerinin %80’inden fazlasını kapalı mekanlarda geçirdiği göz önünde bulundurulduğunda bina tasarımlarının optimum yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik, mevcut binaların günün değişen şartları karşısında yetersiz kalmasından da kaynaklanmaktadır. Yakın gelecekte geleneksel yapıların yerini değişen işlevsel gereksinimlere ve çevresel koşullara uyum sağlayabilen yeni nesil binalar alacaktır. Bu tip yapıların tasarımı, farklı disiplinlerden pek çok sayıda ölçütün hesaba katılmasıyla yapılabilecektir. Çok sayıda tasarım seçeneği içerisinden optimizasyon araçlarının adapte edildiği tasarım süreci ile belirlenen amaçlara ulaşma olasılığı artacaktır. “OptArch” projesinin temel hedefi, uluslararası akademik kuruluş ve KOBİ’lere mensup araştırmacılardan oluşan çok disiplinli çalışma grupları arasında güçlü bir sinerji yaratarak binaların farklı tasarım aşamalarında uygulanacak optimizasyon teknikleri ve yöntemleri geliştirmektir. Geliştirilen çağdaş optimizasyon yöntemleriyle işlevsel, strüktürel ve iklimsel kriterlere en iyi şekilde cevap verebilen akıllı, enerji etkin ve düşük maliyetli yapı çözümleri sunmak projenin bir diğer hedefidir. Proje kapsamında şekil ve topoloji optimizasyon teknikleri bilgisayar destekli mimari tasarımda kullanılacaktır. Proje ile oluşturulan profesyonel ağ ile optimal çok disiplinli mimari tasarıma yönelik güncel uygulamalar için bilgi aktarımı ve çözüm önerileri yapılması sağlanacaktır.

Proje Tarihleri

Başlangıç: 01.02.2016

Bitiş: 01.02.2020

Projenin Destek Aldığı Kurum

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Proje Ekibi

Yürütücü

Yard. Doç. Dr. Feray MADEN

Araştırmacı

Ar. Gör. Duhan ÖLMEZ

Projenin Ortakları

National Technical University of Athens

Ecole Polytechnique

Universite Paris Diderot

Institut Polytechnique De Grenoble

University of Cyprus Izmir Institute of Technology

Shape Idiotiki Kefalaiouchiki Etairia

American Computers and Engineers Hellas SA

IOPTI

Projenin Ortakları

Feray Maden

feray.maden@yasar.edu.tr

0232 570 8136