MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI


“(RITM) Mimarlıkta Restorasyon Müdahale Dönüşüm Modifikasyon, Bilişim, Enerji & Sürdürülebilirlik,  Mekan ve [Dijital] Kültür” Yüksek Lisans Program Başvuruları başlamıştır.

“RITM in Architecture, Computation, Energy & Sustainability, Space and [Digital] Culture” Master Program Applications have started.

Poster_09_06_2016